Wybór Rodziców 2016

Wyniki konkursu

Konkurs we współpracy z Targami Kind+Jugend w Kolonii  

Wybór Rodziców TV

1,494.00 4.00 14.00
2,093.00 2.00 18.00
1,996.00 2.00 18.00
17,522.00 8.00 78.00
21,057.00 7.00 130.00
3,644.00 1.00 16.00